kurs i Kirtan kriya

Kirtan Kriya är en enkel och mycket kraftfull mantrameditation. Här handlar det inte om att sitta helt i tystnad och stillhet och försöka få tankarna att försvinna. I Kirtan Kriya använder vi oss av enkla handpositioner och ett mantra till musik för att sinnet ska få annat att göra än att mala invanda tankeloopar om och om igen.

Att Kirtan Kriya dessutom har fängslat flera forskare, bland annat nobelpristagaren Elizabeth Blackburn, gör den inte mindre intressant.
Man ser att minnet förbättras, känslorna balanseras, oro och ångest dämpas och det mäktigaste av allt, den fördröjer vårt åldrande. Vi får helt enklet längre och mer kvalitativa liv genom att göra den här meditationen 11-12 minuter om dagen!

Kursens upplägg:
Vi inleder vår entimmeskurs tillsammans med att göra Kirtan Kriya.
Du får sedan veta mer om vad forskningen visar.  Du får veta vad som händer i din kropp när vi gör den här meditationen, hur hjärnan påverkas, varför vi håller specifika handpositioner och varför vi använder ett mantra.
Vi avslutar med att göra Kirtan Kriya ännu en gång, nu till annan musik.

Du får ett informationsblad om hur meditationen går till som du kan använda om du vill repetera hur Kirtan Kriya går till.

Pris för en 60-minuteers kurs:
1 person 650 kr
2 personer 400 kr/person
3 och fler personer 300 kr/person

Varmt välkommen till en livsförändrande timme!