Hela Dig! - vid värk och smärta

Hela Dig! är en fantastisk kombinationssession där vi arbetar med värk och smärta. Det spelar ingen roll om värken har kommit nyligen eller om den har varit med dig under en längre tid.

Vi inleder sessionen sittande med ca 20 minuter Healing vid smärta. Vi arbetar i flera kortare healing-omgångar där du mellan varje omgång känner efter hur värken har påverkats. Därefter bäddas du ner på bänken, får öronakupressur med fröplåster på punkter som hjälper till att öppna flödet i de områden där värken befinner sig. Sessionen avslutas sedan med Reikihealing.

60 minuter   750 kr (Betalas via Klarna.)
Jag tar emot dig på Room for Recovery, Smörhålevägen 3, Kungsbacka.
OBS! Vissa dagar finns hund i lokalen.

Varmt välkommen!

Klarnas regler för betalning:
En Klarna-betalning kan göras tidigast 28 dagar innan tjänsten. Innan dess visas inte betalningsmöjligheten utan du får istället ett mail när möjligheten att betala finns. Du har då 2 dygn på sig att initiera en betalning för att behålla bokningen annars avbokas du automatiskt. Pengar dras inte förrän efter tjänsten är utförd.

Healing vid smärta

Den här formen av healing är snabb  och generellt mycket effektiv vid smärtproblematik. Resultat brukar i 9 fall av 10 komma under sessionens gång. Den fungerar lika bra oavsett om du är i samma rum som mig eller om vi möts via ett telefonsamtal.

Innan vi påbörjar själva healingen känner du efter hur din smärta känns precis just då och graderar den på en 10-gradig skala. Detta för att du lättare ska kunna lägga märke till förändringar och jag på så vis ska kunna få den feedback jag behöver för veta att jag är på rätt väg. Vi arbetar i flera kortare healing-omgångar och du känner efter mellan varje omgång hur smärtan har påverkats.

Öronakupressur

Öronakupressur är en form av reflexologi (även känt som zonterapi). Örat är uppdelat i olika zoner kopplade till kroppens olika delar och alla dess organ och funktioner. Eftersom örat är en reflexzon är det bara punkter där det finns en obalans som är aktiva/ömma.

Med hjälp av punkterna i örat kan man behandla hela människan. Man kan komma åt fysiska besvär men också emotionella obalanser och tankemönster som inte gynnar oss som t.ex. sorg, oro och ältande.

Reiki

Reiki är den Universellt styrda livsenergi. En stark livsenergi som vi medvetet inte kan påverka. Vi kan inte styra var Reiki ska verka, utan energin dras dit den bäst behövs. Det är alltid mottagaren som drar Reiki genom reikiutövaren vilken endast fungerar som en kanal. Reiki läker alltid grundorsaken till dina symtom vilket gör att du kan känna flera olika effekter.

Det är individuellt hur varje enskild individ upplever en session med Reiki. Det kan vara allt från en djup avslappning till fysiska förnimmelser. Även effekterna av Reiki är individuella och det kan vara subtilt, som att du sover bättre, har mera tålamod, ser ljusare på tillvaron till att du rent fysiskt mår bättre.

Healing är ingen quick fix för att bli av med sjukdomar och fysiska besvär. Healing är en metod där man arbetar med en djup inre läkning som ger ökad självinsikt, personlig och andling utveckling samt ett mera kärleksfullt förhållningssätt gentemot dig själv, allt och alla. Som en direkt följd av detta kan din kropp läka de obalanser och sjukdomar som uppstått.