Recover - Öronakupressur, Access bars & Healing

Recover (tidigare Prio Dig!) är en session som skapar förutsättningar för helande såväl fysiskt som emotionellt. Sessionen inleds med att du får öronakupressur med fröplåster på för dig aktuella akupunkter i öronen. Dessa plåster får sitta kvar även efter sessionens slut så de kan fortsätta aktivera punkterna och därmed skapa större förutsättningar för läkning. Därefter får du sjunka ner i djup avslappning och ta emot Access Bars och Reikihealing.

Recover kan hjälpa dig som har värk och smärta i kroppen, bär på stress och emotionella bördor eller bara vill komma och få en lugn kravlös stund med djup vila och återhämtning. Det här är en helt underbar helande session som skapar balans i både kropp och själ.

Pris för utvalda tider:
60 minuter   650 kr (ord.pris 850 kr) Betalas via Klarna.

OBS! Vissa dagar finns hund i lokalen.

Varmt välkommen!

Klarnas regler för betalning:
En Klarna-betalning kan göras tidigast 28 dagar innan tjänsten. Innan dess visas inte betalningsmöjligheten utan du får istället ett mail när möjligheten att betala finns. Du har då 2 dygn på sig att initiera en betalning för att behålla bokningen annars avbokas du automatiskt. Pengar dras inte förrän efter tjänsten är utförd.
Fri avbokning fram till 24 timmar innan din bokade tid börjar därefter debiteras hela summan.

Öronakupressur

Öronakupressur är en form av reflexologi (även känt som zonterapi). Örat är uppdelat i olika zoner kopplade till kroppens olika delar och alla dess organ och funktioner. Eftersom örat är en reflexzon är det bara punkter där det finns en obalans som är aktiva/ömma.

Med hjälp av punkterna i örat kan man behandla hela människan. Man kan komma åt fysiska besvär men också emotionella obalanser och tankemönster som inte gynnar oss som t.ex. sorg, oro och ältande.

Access Bars

En Access Bars-session är mycket behaglig och hjälper dig att släppa begränsningar inom alla områden i livet. Vi människor bär ofta på övertygelser, tankar, känslor och åsikter som inte gynnar oss utan snarare hindrar vår utveckling och medvetenhet. Vad mer skulle kunna ske om du släppte dessa?

På huvudet finns 32 områden (Bars) som lagrar tankar, känslor, attityder, beslut och uppfattningar vi har eller har haft om något. Det kan till exempel handla om kontroll, pengar, kreativitet, hopp, läkning, ålder, sorg eller glädje. När dessa Bars berörs hjälper det dig att släppa mönster som hindrar dig från att välja det som verkligen berikar ditt liv.

Access Bars utförs under tystnad. Du ligger på rygg, blundar och bara slappar av medan jag med lätt beröring arbetar igenom dina 32 bars/områden på huvudet. Detta är mycket avslappnande  och kan föra dig ned i ett meditativt tillstånd.

Reiki-healing

Reiki är den universellt styrda livsenergi. En stark livsenergi som vi medvetet inte kan påverka. Vi kan inte styra var Reiki ska verka, utan energin dras dit den bäst behövs. Det är alltid mottagaren som drar Reiki genom reikiutövaren vilken endast fungerar som en kanal. Reiki läker alltid grundorsaken till dina symtom vilket gör att du kan känna flera olika effekter.

Det är individuellt hur varje enskild individ upplever en session med Reiki. Det kan vara allt från en djup avslappning till fysiska förnimmelser. Även effekterna av Reiki är individuella och det kan vara subtilt, som att du sover bättre, har mera tålamod, ser ljusare på tillvaron till att du rent fysiskt mår bättre.

Healing är ingen quick fix för att bli av med sjukdomar och fysiska besvär. Healing är en metod där man arbetar med en djup inre läkning som ger ökad självinsikt, personlig och andling utveckling samt ett mera kärleksfullt förhållningssätt gentemot dig själv, allt och alla. Som en direkt följd av detta kan din kropp läka de obalanser och sjukdomar som uppstått.