Remove - Healing vis smärta

Under Remove - Heling vis smärta kan förbättringar i ditt mående ske mycket snabbt. Sessionen utför sittande på stol och stående.

Innan vi påbörjar själva healingen kommer jag att instruera dig att känna efter hur din smärta känns precis just då och gradera den på en 10-gradig skala. Detta för att du lätt ska kunna lägga märke till förändringar. Vi arbetar i flera kortare healing-omgångar och du känner efter mellan varje omgång hur smärtan har påverkats.

Denna session utförs sittande på stol alternativt stående.

Då detta är övnings-sessioner behöver du inte betala något om du inte upplever någon förbättring vid sessionens slut.

30 minuter  250  kr 

Varmt välkommen!