MediYoga Grundkurs Privat

Vi går grundligt igenom tre baspass, andningsövningar samt meditationer. Dessa pass kommer du sedan att kunna fortsätta göra hemma efter kursen. På en stadig bas, en solid grund kan du bygga vad du vill.

Under kursens gång lyfts alla delar inom MediYogan så du får en ökad förståelse för vad som händer i dig när du andas på ett kvalitativt sätt, använder mantran, hand - och kroppspositioner m.m.

För att underlätta din egen yoga-praktik får du via mail ett kompendie från MediYoga Institutet innehållande utförliga beskrivningar av passen.
Du får även ljudfiler där jag guidar dig genom passen. Alla pass finns i kortare och längre versioner, 35 respektive 60 minuter. Allt för att du lättare ska komma igång med en kontinuerlig yogapraktik i vardagen.
Ladda ner ljudfiler och kompendie i din telefon så har du alltid MediYogan lättillgänglig.

Vi bokar in våra täffar när det passar dig. Lagom kan vara att det är ca 2-3 veckor mellan varje tillfälle. Det gör att du hinner lära känna ett pass innan vi går vidare till nästa.
Kursen sträcker sig då också över en längre period där du har möjlighet att skapa en ny vana, en ny rutin med mera stillhet och närvaro i ditt liv.

3 tillfällen á 120 minuter
Kompendie samt 11 ljudfiler med Baspass 1-3 ingår.
Din investering är 3995 kr.

Vid frågor eller tidsbokning, kontakta mig via mail eller telefon:
info@awara.se
0708-692618
Obs! Vissa dagar finns hund i lokalen.

Varmt välkommen!

LYSSNA PÅ EXEMPEL FRÅN LJUDFILERNA

Ljudfilerna är utan ljud för att du du ska kunna välja att antingen ha det tyst omkring dig när du yogar alternativt låta din favoritmusik bädda in dig i stunden.

Ryggflex

Ryggvridning