Healing vid smärta

Den här formen av healing är snabb och därför är en session endast 30 minuter. Resultaten brukar i 9 fall av 10 komma under sessionens gång. Den fungerar lika bra oavsett om du är i samma rum som mig eller om vi möts via ett telefonsamtal.

Innan vi påbörjar själva healingen känner du efter hur din smärta känns precis just då och graderar den på en 10-gradig skala. Detta för att du lättare ska kunna lägga märke till förändringar och jag på så vis ska kunna få den feedback jag behöver för veta att jag är på rätt väg. Vi arbetar i flera kortare healing-omgångar och du känner efter mellan varje omgång hur smärtan har påverkats.

Då jag vill ha feedback under sessionens gång ber jag dig därför att avboka din tid om du är smärtfri vid tidpunkten för ditt besök. Detta är kostnadsfritt även om det är mindre än 24 timmar innan ditt besök. Jag avbryter då din Klarnabetalning så att det inte dras pengar från ditt konto.

OBS! Vissa dagar finns hund i lokalen.

Elevpris för Healing vid smärta samt Distanshealing vid smärta:
30 minuter 200 kr

Varmt välkommen!


Klarnas regler för betalning:
En Klarna-betalning kan göras tidigast 28 dagar innan tjänsten. Innan dess visas inte betalningsmöjligheten utan du får istället ett mail när möjligheten att betala finns. Du har då 2 dygn på sig att initiera en betalning för att behålla bokningen annars avbokas du automatiskt. Pengar dras inte förrän efter tjänsten är utförd.

Statistik

Den här formen av healing är mera effektiv än någon annan healingteknik jag har kommit i kontakt med. För att själv få en uppfattning kring effekterna har jag sedan start fört statistik på klienternas effekter.
Vid en session kan vi arbeta med flera smärtområden så i statistiken är det smärtområden jag tar hänsyn till. En klient kan alltså t.ex. lämna rummet helt smärtfri i ett område och ha reducerad smärta i ett annat.
Majoriteten av klienterna har fått en healingsession.
Majoriteten av klienterna har varit på plats i samma rum. Ett fåtal har fått distanshealing, men effekterna verkar inte påverkas av avståndet.
Återkopplingen sker oftast inom en vecka, dock inte med alla klienter så dessa siffror säger egentligen inte så mycket.
Jag vill inte på något sätt påstå att detta är en vetenskaplig studie, utan jag har fört den här statistiken för min egen skull. Det jag ser vill jag dock dela med mig i hopp om att du ska hitta motivation nog att prova.

Vid sessionens slut:

Helt smärtfri i området: 75 %
Smärtan i området är reducerad med 2/3 eller mer: 14 %
Smärtan i området är reducerad med 1/3 eller mindre: 4 %
Smärtan i området är samma: 7 %

Återkoppling inom en vecka:

Helt smärtfri i området: 33 %
Smärtan reducerad med 2/3 eller mer jämfört med innan sessionen: 39 %
Smärtan reducerad med 1/3 eller mindre jämfört med innan sessionen: 23 %
Smärtan är på samma nivå som innan sessionen: 5 %

Siffrorna är uppdaterade 12/11.